fortum.pl

Rzecznik prasowy

Jacek Ławrecki

Dyrektor ds. komunikacji
Fortum Power and Heat Polska
tel.: +48 662 183 746
Jacek.Lawrecki@fortum.com

Fortum radzi jak korzystać z energii podczas ograniczeń w dostawach

01.08.2017

Tego lata w Polsce padł historyczny rekord zapotrzebowania na energię elektryczną, które wyniosło blisko 23 tysiące megawatów. Kolejne upalne tygodnie mogą przyczynić się do wprowadzenia tak zwanych stopni zasilania, podobnie jak miało to miejsce w 2015 roku. W związku z tym blisko osiem tysięcy firm i instytucji w całej Polsce może zostać objęte ograniczeniami w dostawach energii. Nie wszystkie te podmioty mają świadomość jak prowadzić działalność w takiej sytuacji, dlatego Fortum oferuje usługi doradcze i informacyjne w tym zakresie.

Stopnie zasilania wprowadzanie są przez operatora krajowych sieci elektroenergetycznych w momencie zbyt dużego zapotrzebowania na moc. Skala obejmuje stopnie od 11 do 20. Stopień 20 określa minimum poboru niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa ludzi i obiektów technologicznych. Ograniczenia dotyczą tylko dużych odbiorców, których zapotrzebowanie na moc wynosi minimum 300 kW. Według danych Urzędu Regulacji Energetyki kwalifikujących się do ograniczeń podmiotów jest w Polsce około 8 tysięcy – mówi Mariusz Caliński z Fortum, odpowiedzialny za sprzedaż gazu i energii elektrycznej w Polsce.

Konsekwencją wprowadzenia stopni zasilania jest proporcjonalne obniżenie mocy odbiorcy w zależności od ustalonego stopnia. Co ważne, dla  każdej instytucji  czy  firmy  wartości ustalane  są  indywidualnie. Jak pokazują doświadczenia, nie wszystkie podmioty wiedzą jak zachować się w takiej sytuacji. Tym samym narażają się na sankcje ze strony Urzędu Regulacji Energetyki, który może nałożyć na przedsiębiorstwo karę w wysokości do 15% przychodu osiągniętego w roku poprzednim.

Dostrzegliśmy ten problem, dlatego w 2015 roku, jako pierwsi na rynku, proaktywnie kontaktowaliśmy się z naszymi klientami i doradzaliśmy im jak prawidłowo postępować w zaistniałej sytuacji. Równolegle zgłosił się do nas klient, którego działanie nieco odbiegało od standardowej procedury i wzbudziło wątpliwości URE. Dzięki naszemu wsparciu i argumentacji Urząd zdecydował, że kara w tym przypadku faktycznie się nie należała – dodaje Mariusz Caliński z Fortum.

W ramach produktów indeksowanych i doradztwa w zakresie rynku energii Fortum informuje klientów o potencjalnych karach ze strony Urzędu Regulacji Energetyki i rekomenduje działania, które pozwolą ich uniknąć. Celem firmy jest zwiększenie świadomości zarówno wśród przedsiębiorstw, jak i instytucji.

Dalszych informacji udziela:

Jacek Ławrecki

Rzecznik Prasowy Fortum
tel: +48 662 183 746

jacek.lawrecki@fortum.com