fortum.pl

Rzecznik prasowy

Jacek Ławrecki

Dyrektor ds. komunikacji
Fortum Power and Heat Polska
tel.: +48 662 183 746
Jacek.Lawrecki@fortum.com

Ponad połowa Polaków nie wie jak zmienić dostawcę energii elektrycznej i gazu

26.09.2017

Z badania przeprowadzonego na zlecenie Fortum wynika, że aż 9 na 10 Polaków ma świadomość, że może zmienić sprzedawcę energii elektrycznej i gazu. Równocześnie ponad połowa ankietowanych nie wie jak to zrobić lub błędnie uważa, że jest to skomplikowany proces, związany z koniecznością dopełnienia wielu formalności. W rzeczywistości zmiana sprzedawcy jest bardzo prosta i może przynieść klientom wiele korzyści, takich jak niższe rachunki za energię.

Jak wynika z badania pt. „Rynek energii elektrycznej w Polsce – co Polacy wiedzą o zmianie sprzedawcy?” zdecydowana większość Polaków (90 proc.) wie, że może zmienić sprzedawcę energii elektrycznej i gazu. Jednak, mimo związanych z tym korzyści, ponad 60 proc. ankietowanych nie rozważa takiego kroku. W przypadku ponad połowy ankietowanych (53 proc.) wynika to z braku świadomości jak przebiega proces zmiany dostawcy energii.

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej i gazu jest bardzo prosta. Co do zasady cały proces wygląda podobnie jak w przypadku zmiany operatora sieci komórkowej, a ten mechanizm jest nam przecież doskonale znany. Wraz z postępującą liberalizacją rynku dostawcy usług energetycznych oferują klientom coraz bardziej atrakcyjne rozwiązania w przystępnych cenach. Warto poświęcić chwilę i pochylić się nad dostępnymi na rynku ofertami, ponieważ mogą przynieść znaczne oszczędności dla domowego budżetu – mówi Mariusz Caliński, odpowiedzialny za sprzedaż gazu i energii elektrycznej w Polsce.

Co ciekawe prawie 80 proc. badanych przyznaje, że niższe ceny energii mogłyby skłonić ich do zmiany sprzedawcy. Dla ponad 60 proc. ankietowanych obniżenie rachunku za energię o kwotę w przedziale od 20 do 100 złotych byłoby decydujące przy podjęciu tego rodzaju decyzji. Polacy oczekują również bardziej przejrzystych i zrozumiałych faktur, a także transparentności oferty poszczególnych dostawców.

Oczekiwania klientów są dla nas bardzo ważne, dlatego staramy się opracowywać nasze oferty, tak żeby były jak najbardziej dopasowane do ich potrzeb. Niedawno uzyskaliśmy potwierdzenie słuszności obranej drogi ponieważ zajęliśmy bardzo wysokie miejsca w wielkim teście dostawców prądu przeprowadzonym przez Polski Instytut Badań Jakości, w ramach którego sprawdzono 400 ofert od 16 dostawców działających na polskim rynku – dodaje Mariusz Caliński.

Badanie Fortum pt. „Rynek energii elektrycznej w Polsce – co Polacy wiedzą o zmianie sprzedawcy?” zostało przeprowadzone za pośrednictwem Internetu. Wzięło w nim udział 239 respondentów, którzy zostali dobrani w taki sposób aby odzwierciedlali strukturę wiekową polskiego odbiorcy energii elektrycznej i gazu.

Dalszych informacji udziela:

Jacek Ławrecki

Rzecznik Prasowy Fortum
tel: +48 662 183 746

jacek.lawrecki@fortum.com